Menu Close

BCG ต้นแบบของ SME D Bank

บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด

กลุ่มธุรกิจเวชสำอาง
ผู้ประกอบการ: คุณนพรัตน์ สุขสราญฤดี
ที่ตั้ง: 22/174 ซอยเทียนทะเล 28 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงขุนเทียน เขตขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 061-245-1624

บริษัท สวนทวีทรัพย์ ฟู้ด จำกัด

กลุ่มธุรกิจการจัดการแปรรูปการเกษตร
ผู้ประกอบการ: นายวีรวัฒน์ จีรวงส์
ที่ตั้ง: 50 หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
โทรศัพท์: 062-293-9898

บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มธุรกิจการจัดการของเสีย
ผู้ประกอบการ: คุณคณพร สุขประสาน
ที่ตั้ง: 19/9 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 081-888-1077

บริษัท สุราษฎร์อินเตอร์ทัวร์ จำกัด (แพ 500 ไร่)

กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว-ที่พัก
ผู้ประกอบการ: คุณอติรัตน์ ด่านภัทรวรวัฒน์
ที่ตั้ง: 21/5 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230
โทรศัพท์: 083-005-5500

บริษัท ดีคิดส์ จำกัด

กลุ่มธุรกิจการจัดการของเสีย
ผู้ประกอบการ: คุณเฉลิมรัตน์ ดิลกแพทย์
ที่ตั้ง: 72/2 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: 076-211-624

บริษัท แกรนด์ ออแกนิค จำกัด

กลุ่มธุรกิจอาหาร-ขนมทานเล่น
ผู้ประกอบการ: คุณปัญญรัฎฐ ศิริอันสาณฑ์
ที่ตั้ง: 6/11 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 081-838-4840

บริษัท ด.เด็กกินผัก จำกัด

กลุ่มธุรกิจอาหาร-เครื่องปรุงอาหาร
ผู้ประกอบการ: นายธีระวุธ ศิริทองนภา
ที่ตั้ง: 75/6 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์: 099-051-6696

บริษัท บวรเวชสมุนไพร จำกัด

กลุ่มธุรกิจอาหาร-เครื่องปรุงอาหาร
ผู้ประกอบการ: นายธีระวุธ ศิริทองนภา
ที่ตั้ง: 75/6 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์: 099-051-6696

บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด

กลุ่มธุรกิจเวชสำอาง
ผู้ประกอบการ: ดร. ปัณณพัทธ์ ปภาพงศ์พศุทม์
ที่ตั้ง: 224/1 หมู่ที่ 10 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์: 063-265-5444

บริษัท มูนวิสเปอร์ฟาร์ม จำกัด

กลุ่มธุรกิจอาหาร
ผู้ประกอบการ: คุณนันทนา บุณยานันทน์
ที่ตั้ง: 24 หมู่ที่ 6 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
โทรศัพท์: 086-296-4529

BCG ต้นแบบ ของ SME D Bank

จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ

EP.1 BCG กับการจัดการรีไซเคิล

EP.2 BCG กับการจัดการการท่องเที่ยว

EP.3 BCG กับการจัดการด้านอาหาร-โภชนาการ

EP.1 BCG กับการจัดการรีไซเคิล

EP.2 BCG กับการจัดการการท่องเที่ยว

EP.3 BCG กับการจัดการด้านอาหาร-โภชนาการ

ความรู้เกี่ยวกับ BCG และผลิตภาพ/มาตรฐาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BCG

ผลิตภาพ(Productivity) กลไกการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และบริหารจัดการสำหรับ SMEs Part 1/2

ผลิตภาพ(Productivity) กลไกการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และบริหารจัดการสำหรับ SMEs Part 2/2