Menu Close

SHE: วิสาหกิจสุขภาพชุมชน

SHE ก่อตั้งโดย คุณหมอพูนชัย จิตอนันตวิทยา มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้บริการ “นวดดัดจัดสรีระ” บำบัดอาการ “ออฟฟิศซินโดรม” คลายความเครียดจากการทำงาน โดยมีการพัฒนาแนวคิดทางธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจเพื่อสังคมของ Yunus Thailand  ต้องการเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ในการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับกลุ่มนักโทษหญิงหลังจากได้รับการพ้นโทษ

ปัจจุบัน SHE ยังคงทำงานร่วมกับ Yunus Thailand อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจที่ไม่ใช่การสูญเสียและไม่จ่ายเงินปันผล เป็นไปเพียงเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาสังคม ขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้หมดไป

REDUCE STRESS, BUILDING LIVELIHOODS & FOSTERING PEACE
THROUGH SOCIAL BUSINESS